Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.4.2016

Antalet personer med inhemska språk som modersmål minskade andra året i rad

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 487 308 i slutet av år 2015. Folkmängden ökade med 15 555 personer under år 2015. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med något under 4 000 personer. Antalet personer med främmande språk som modersmål ökade med drygt 19 000 personer.

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2015

Förändring av folkmängden efter modersmål, 1981–2015

Andelen personer med främmande språk som modersmål 6 procent av hela befolkningen, i Nyland över 11 procent

I slutet av år 2015 uppgick antalet fast bosatta personer i Finland med främmande språk som modersmål till 329 562. Andelen personer med främmande språk som modersmål av hela befolkningen är nu 6 procent. De största grupperna är personer med modersmålet ryska, 72 436, estniska, 48 087 och somaliska, 17 871.

Sett till landskap var andelen personer med främmande språk som modersmål år 2015 högst i Nyland, 11,3 procent av befolkningen och minst i Södra Österbotten, 2,0 procent.

Andelen 65 år fyllda av befolkningen den sjätte största bland EU28-länderna

I Finland uppgick antalet personer som fyllt 65 år till 1 123 103 i slutet av år 2015. Var femte finländare är nu minst 65 år. Enligt Eurostats statistik var andelen personer som fyllt 65 år av befolkningen i Finland den sjätte största bland EU28-länderna i slutet av år 2014. Andelen var störst i Italien, Tyskland och Grekland och minst på Irland.

Andelen 65 år fyllda av befolkningen i EU28-länderna i slutet av år 2014

Andelen 65 år fyllda av befolkningen i EU28-länderna i slutet av år 2014

Folkmängden ökade i 8 landskap och i bara 81 kommuner

Folkmängden ökade i åtta landskap under år 2015. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, 16 873 personer, och i Birkaland, 2 732 personer. Relativt sett ökade folkmängden mest i Nyland, med 1,1 procent.

Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Södra Savolax, med 1 257 personer och i Kymmenedalen, med 1 170 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i Kajanaland, med 1,0 procent.

Under år 2015 ökade folkmängden i bara 81 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, Esbo, Vanda, Uleåborg och Tammerfors. När det gäller kommunerna i Fasta Finland ökade folkmängden relativt sett mest i Limingo och Sibbo.

Kvantitativt sett minskade folkmängden mest i Kouvola, Nyslott och Salo. I fråga om kommunerna i Fasta Finland minskade folkmängden relativt sett mest i Ristijärvi, Posio och Siikainen.


Källa: Befolkningsstruktur 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 01.04.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2015/vaerak_2015_2016-04-01_tie_001_sv.html