Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2019

Antalet personer med utländsk bakgrund översteg 400 000

Enligt Statistikcentralen bodde 402 619 personer med utländsk bakgrund i Finland i slutet av år 2018. Detta var 7,3 procent av hela befolkningen. Antalet personer med utländsk bakgrund i första generationen, dvs. utrikes födda, uppgick till 335 414 och antalet personer i andra generationen, dvs. inrikes födda, uppgick till 67 205. Antalet personer med utländsk bakgrund har fördubblats på tio år.

Antal personer med utländsk bakgrund i Finland åren 1990–2018

Antal personer med utländsk bakgrund i Finland åren 1990–2018

Andelen personer med afrikansk bakgrund ökar i andra generationen

I slutet av år 2018 var andelen med europeisk bakgrund av första generationens invånare med utländsk bakgrund över hälften (55 procent). Andelen med asiatisk bakgrund var 29 procent och med afrikansk bakgrund 11 procent.

Av inrikes födda personer med utländsk bakgrund var andelen med europeisk bakgrund 48 procent, andelen med asiatisk bakgrund 27 procent och andelen med afrikansk bakgrund 22 procent. Andelen med afrikansk bakgrund av personerna med utländsk bakgrund har fördubblats i andra generationen.

Personer med utländsk bakgrund efter bakgrundskontinent 2018

Personer med utländsk bakgrund efter bakgrundskontinent 2018

Personerna med Ryssland eller forna Sovjetunionen som bakgrundsland är den största gruppen

Den klart största gruppen av personer med utländsk bakgrund var personer vars bakgrundsland var Ryssland eller det forna Sovjetunionen. I slutet av år 2018 var deras antal 85 534, vilket är en femtedel av alla personer med utländsk bakgrund. De näst största grupperna utgjordes av dem med estnisk bakgrund, 49 989 personer, med irakisk bakgrund, 22 336 personer, och med somalisk bakgrund, 20 723 personer.

Antalet personer från de fem största bakgrundsländerna år 2018, i befolkningen 2008 och 2018

Antalet personer från de fem största bakgrundsländerna år 2018, i befolkningen 2008 och 2018
*) inkl. Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Slovenien

Vart tionde barn under skolåldern har utländsk bakgrund, i huvudstadsregionen redan vart fjärde

År 2018 var medelåldern 38,2 år för personer med utländsk bakgrund i första generationen, då medelåldern för hela befolkningen var 42,9 år. Medelåldern för personer med finländsk bakgrund var 43,6 år. Medelåldern för personer med utländsk bakgrund i andra generationen var 11 år.

I slutet av år 2018 var andelen barn under skolåldern (0–6 år) med utländsk bakgrund 10,3 procent. I huvudstadsregionen har redan vart fjärde barn under skolåldern utländsk bakgrund.

Personer med utländsk bakgrund efter ålder och kön 2018

Personer med utländsk bakgrund efter ålder och kön 2018

Andelen personer med utländsk härkomst högst på Åland och i huvudstadsregionen

Andelen personer med utländsk härkomst var högst i landskapet Åland, 15,5 procent, och näst högst i Nyland, 13,5 procent. På Åland hade 40 procent av personerna med utländsk härkomst svensk bakgrund. Den lägsta andelen personer med utländsk härkomst fanns i Södra Österbotten, 2,3 procent.

Av alla med utländsk bakgrund bodde över hälften i Nyland. Av personer med utländsk bakgrund i andra generationen bodde 62 procent i Nyland. Sett till kommun var andelen personer med utländsk bakgrund högst i Vanda, 19,3 procent, i Esbo 17,0 procent samt i Närpes och Helsingfors 16,0 procent av kommunerna i Fastlandsfinland.  

År 1963 födda den största födelsekohorten i befolkningen

Under år 2018 blev den största åldersklassen i befolkningen år 1963 födda. I slutet av år 2018 var antalet som bodde i Finland 75 114 personer. Den näst största födelsekohorten, år 1948 födda, bestod av 74 793 personer.

I befolkningen fanns det totalt 32 kohorter med ett antal på minst 70 000 personer. Av dem fanns det fyra kohorter födda på 1940-talet, nio kohorter födda på 1950-talet, nio kohorter födda på 1960-talet, sju kohorter födda på 1980-talet och tre kohorter födda på 1990-talet.


Källa: Befolkningsstruktur 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 19.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/02/vaerak_2018_02_2019-06-19_tie_001_sv.html