Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2012

  2012
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Utbetalningar till pensionstagare totalt 12 139 981
Ålderspensioner 9 381 905
Invalidpensioner 1 569 832
Arbetslöshetspensioner 87 193
Deltidspensioner 113 431
Familjepensioner 984 919
Begravningsbidrag 2 701
Premieansvar, 1000 eur Egentligt premieansvar totalt 42 777 655
Basförsäkring enligt ArPL 38 906 201
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 392 536
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL 79 931
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 19 731
Tilläggspensionsansvar 3 379 256
Ersättningsansvar, 1000 eur Basförsäkring enligt ArPL 34 991 220
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 669 391
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 30 321
Ersättningsansvar totalt 35 690 933

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_002_sv.html