Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2012

  2012
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Utbetalningar till pensionstagare totalt 12 139 981
Ålderspensioner 9 381 905
Invalidpensioner 1 569 832
Arbetslöshetspensioner 87 193
Deltidspensioner 113 431
Familjepensioner 984 919
Begravningsbidrag 2 701
Premieansvar, 1000 eur Egentligt premieansvar totalt 42 777 655
Basförsäkring enligt ArPL 38 906 201
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 392 536
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL 79 931
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 19 731
Tilläggspensionsansvar 3 379 256
Ersättningsansvar, 1000 eur Basförsäkring enligt ArPL 34 991 220
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 669 391
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 30 321
Ersättningsansvar totalt 35 690 933

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_002_sv.html