Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2012

  2012
Fortgående arbetsförhållanden och företagarperioder, st Basförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 138 768
Basförsäkring enligt ArPL, antalet försäkrade 1 602 067
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 891
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL, antal försäkringar 209 648
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL, antal försäkringar 112
Påbörjade pensioner, st Påbörjade pensioner 1 117 087
Ålderspensioner 795 455
Invalidpensioner 135 177
Arbetslöshetspensioner 1 954
Deltidspensioner 11 300
Familjepensioner 173 201
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, st Ålderspensioner 55 361
Invalidpensioner 13 287
Arbetslöshetspensioner 29
Deltidspensioner 2 421
Familjepensioner 9 856
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 80 954
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Ålderspensioner 572 074
Invalidpensioner 121 855
Arbetslöshetspensioner 292
Deltidspensioner 22 462
Familjepensioner 39 545
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 756 228

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_003_sv.html