Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2012 (Korrigerad 30.10.2018)

Korrigerad 30.10.2018. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  2012
Lagstadgad olycksfallsförsäkring, 1000 eur Försäkringsbestånd 96 323 718
Försäkrade för olycksfall i arbetet 72 467 323
Lönesumma enligt allmänna tariffer 17 838 953
Premieinkomst enligt allmänna tariffer 233 085
Lönesumma enligt särskilda tariffer 54 087 694
Premieinkomst enligt särskilda tariffer 307 591
Försäkrade för annat olycksfall 21 387 720
Lönesumma 21 308 937
Premieinkomst 78 783
Kapital för fastställda fortlöpande ersättningar vid årets slut 1 971 032
Kostnader för arbetarskyddsarbete 1 442
Utbetalda ersättningar totalt 496 201
Sjukvård 97 401
Rehabilitering 23 317
Dagpenning 138 156
Menersättningar 9 536
Slutgiltigt fastställda pensioner 129 739
Begravningsbidrag och ersättning i ett för allt vid dödsfall 620
Indexförhöjningar 59 987
Övriga 565
Omkostnader för handläggning av ersättningar 38 010
Landfordon (Kasko), st Försäkringsbestånd 2 749 909
Försäkring enligt fordon totalt 2 748 412
Personbilar 1 790 485
Paketbilar 186 660
Lastbilar 67 619
Bussar 8 647
Motorcyklar 118 459
Mopeder 72 518
Snöskotrar 50 733
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 167 226
Släpvagnar 218 466
Övriga fordon 67 599
Gruppförsäkringar totalt 1 497
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Försäkringsbestånd, st Försäkringsbestånd 4 858 680
Försäkring enligt fordon totalt 4 856 533
Personbilar 2 519 959
Paketbilar 298 420
Lastbilar 99 089
Bussar 11 672
Motorcyklar 197 478
Mopeder 212 813
Snöskotrar 86 357
Traktorer och motoriserade arbetsmaskiner 438 348
Släpvagnar 880 724
Övriga fordon 111 673
Gruppförsäkringar totalt 2 147
Motorfordonsansvar (obligatorisk trafikförsäkring) - Utbetalda ersättningar, 1000 eur Utbetalda ersättningar totalt 481 271
Sjukvård 53 745
Rehabilitering 28 714
Indexförhöjningar 38 570
Personskador totalt 250 400
Ersättningar för minskade inkomster och försämrad utkomst 40 305
Slutligt fastställda fortlöpande ersättningar 65 379
Engångsersättningar 8 136
Utbetalat kapital för fortlöpande ersättningar 374
Begravningsersättningar 833
Ersättning för sveda och värk 9 367
Övriga personskadeersättningar 4 977
Egendomsskador totalt 219 571
Ersättningar för motorfordon 189 203
Stilleståndsersättningar 12 885
Övriga ersättningar av egendomsskador 17 483
Rättegångs- och regleringskostnader 3 942
Ersättningar fördelade av TFC 7 358
1) 1).. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 6. Skadeförsäkringsbolagens försäkringsbestånd och betalningar 2012 (Korrigerad 30.10.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_006_sv.html