Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.12.2011

Antalet personer som avlagt examen mångdubblats på 40 år

Före slutet av år 2010 hade 3 005 000 personer avlagt examen efter grundnivå inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning. Fyrtio år tidigare var antalet 3,4 gånger färre, dvs. 882 000. Före slutet av år 1970 hade var fjärde och före slutet av år 2010 två av tre av den befolkning som fyllt 15 år avlagt en examen efter grundnivå.

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2010

Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2010

Antalet personer som avlagt examen bara på grundnivå (grundskola, mellanskola eller folkskola) uppgick år 2010 till totalt 1 483 000, en tredjedel av den befolkning som fyllt 15 år. De som avlagt examen på mellannivå utgjorde 39 procent och de som avlagt examen på högre nivå 28 procent. År 1970 uppgick antalet personer som avlagt examen bara på grundnivå till 2 600 000, tre fjärdedelar av den befolkning som fyllt 15 år. De som avlagt examen på mellannivå uppgick då till 16 procent och de som avlagt examen på högre nivå till 9 procent.

Andelen personer som avlagt examen av den befolkning som fyllt 15 år var störst år 2010 i Grankulla, 79 procent. Den lägsta andelen hade Rautavaara, 49 procent. Andelen personer som avlagt examen av den befolkning som fyllt 15 år har ökat minst i Grankulla och mest i Uleåborgs randkommuner på 40 år. Jämförelserna har gjorts 1.1.2011 enligt kommunindelningen.


Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2010/vkour_2010_2011-12-02_tie_001_sv.html