Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.12.2012

Bäst utbildade år 2011 var 35–44-åringarna

Före slutet av år 2011 hade 3 056 000 personer avlagt examen efter grundnivå inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskole- eller universitetsutbildning. Det innebär att 68 procent av den befolkning som fyllt 15 år hade en examen efter grundnivå. Jämfört med föregående år var ökningen 2 procent.

År 2011 hade tre åldersgrupper, 25–34-, 35–44- och 45–54-åringarna, nästan lika stor andel som avlagt examen efter grundnivå, dvs. 84–86 procent. Åren 1970 och 1990 fanns det flest personer med en examen efter grundnivå i åldersgruppen 25–34-åringar och de var klart fler än bland 35–44- och 45–54-åringarna.

Andel befolkning med examen efter grundnivå efter åldersgrupp 1970, 1990 och 2011

Andel befolkning med examen efter grundnivå efter åldersgrupp 1970, 1990 och 2011

Antalet personer som avlagt examen bara på grundnivå (grundskola, mellanskola eller folkskola) uppgick år 2011 till totalt 1 456 000, en tredjedel av den befolkning som fyllt 15 år. Andelen personer som hade en examen på mellannivå var 40 procent och andelen personer med en examen på högre nivå 28 procent. I slutet av år 2011 hade 42 procent av männen och 37 procent av kvinnorna en examen på mellannivå, medan 25 procent av männen och 31 procent av kvinnorna hade en examen på högre nivå.

År 2011 var andelen personer med en examen, av den befolkning som fyllt 15 år, störst i Grankulla, 80 procent. Den lägsta andelen hade Kivijärvi, 48 procent. Jämförelserna har gjorts enligt kommunindelningen 1.1.2012.


Källa: Utbildning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo 09 1734 3271, Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 4.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2011/vkour_2011_2012-12-04_tie_001_sv.html