Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.11.2017

Den högsta utbildningsnivån i Nyland 2016

Korrigering 7.11.2017. De två korrigeringarna har markerats med rött. 

Fram till slutet av år 2016 hade 3 287 272 personer, dvs. 71 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen var oförändrad jämfört med året innan. Den högst utbildade befolkningen bodde i Nyland, där 37 procent av befolkningen hade avlagt examen på högre nivå.

Befolkningen som avlagt examen på högre nivå efter landskap 2016, procent

Befolkningen som avlagt examen på högre nivå efter landskap
2016, procent

År 2016 bodde den högst utbildade befolkningen förutom i Nyland i Birkaland, där 31 procent hade avlagt examen på högre nivå samt i Egentliga Finland där 30 procent av befolkningen hade en examen på högre nivå. Den lägsta andelen som hade en examen på högre nivå i Fasta Finland fanns i Kajanaland, där 24 procent av befolkningen hade avlagt examen. På Åland hade 23 procent av befolkningen avlagt examen på högre nivå. Kvinnorna hade högre utbildning än männen i alla landskap. Närmare information om utbildningsnivån efter region finns i databastabellerna .

År 2016 fanns det 115 071 personer i åldern 20–29 år som bara genomgått utbildning på grundnivå, vilket är 17 procent av åldersklassen. Av männen hade 19 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 15 procent. Som lägst var andelen utan utbildning efter grundnivån i början av 2000-talet, då den var 16 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns i Nyland, där 21 procent av åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Södra Österbotten, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån.

Andra generationens inrikesfödda med utländsk bakgrund efter utbildningsnivå och ålder 2016

Ålder Totalt Ingen examen efter
grundskolenivån
Personer som avlagt
examen
Andra stadiet 1) Högre nivå
  %   %   %   %   %
Totalt 13 135 100,0 7 808 59,4 5 327 40,6 4 264 32,5 1 063 8,1
15-19 6 198 100,0 5 685 91,7 513 8,3 513 8,3 . .
20-24 3 787 100,0 1 141 30,1 2 646 69,9 2 549 67,3 97 2,6
25-34 782 100,0 201 25,7 581 74,3 381 48,7 200 25,6
35-44 161 100,0 33 20,5 128 79,5 58 36,0 70 43,5
45-54 160 100,0 20 12,5 140 87,5 77 48,1 63 39,4
55-64 493 100,0 107 21,7 386 78,3 218 44,2 168 34,1
65-74 1 063 100,0 370 34,8 693 65,2 359 33,8 334 31,4
75- 491 100,0 251 51,1 240 48,9 109 22,2 131 26,7
1) Innehåller specialyrskesutbildningsnivå

Merparten av inrikes födda med utländsk bakgrund tillhör den unga befolkningen. Av de inrikes födda med utländsk bakgrund hörde 76 procent till åldersgruppen 15–24-åringar, som är i början av sin utbildningsbana. När det gäller inrikes födda med utländsk bakgrund hade 70 procent av 20–24-åringarna avlagt examen, vilket är 13 procentenheter färre än andelen som avlagt examen av befolkningen i samma ålder. Högst utbildade bland inrikesfödda med utländsk bakgrund var 35–45-åringarna, av vilka 44 procent hade examen på högre nivå.

Fr.o.m. statistikåret 2016 rapporterar Statistikcentralen utbildningsuppgifterna enligt den nya nationella utbildningsklassificeringen som motsvarar den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 2011. Databastabellerna i statistiken över befolkningens utbildningsstruktur har omvandlats till att motsvara den nya utbildningsklassificering.


Källa: Utbildning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2016/vkour_2016_2017-11-02_tie_001_sv.html