Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2019

Åtminstone en fjärdedel av personerna med utländsk bakgrund har examen på högre nivå

Fram till slutet av år 2018 hade 3 399 532 personer, dvs. 73 procent av den befolkning som fyllt 15 år, en examen efter grundnivå. Andelen som avlagt examen ökade med en procentenhet jämfört med året innan Av befolkningen med finländsk bakgrund hade 76 procent en examen efter grundnivå, medan motsvarande andel var 51 procent bland personerna med utländsk bakgrund.

Befolkningen efter härkomst och utbildningsnivå 2018

 Befolkningen efter härkomst och utbildningsnivå 2018
**Inkl. personer för vilka uppgift om examina avlagda utanför Finland saknas
* Inkl. specialyrkesexamina

År 2018 hade 36 procent av befolkningen med finländsk bakgrund avlagt examen på högre nivå. Av befolkningen med finländsk bakgrund hade 40 procent en examen på andra stadiet och 24 procent hade ingen examen efter grundnivå. Av befolkningen med utländsk bakgrund hade 25 procent examen på högre nivå. Tjugosex procent hade en examen på andra stadiet och 49 procent hade ingen examen efter grundnivå. Statistikcentralens examensregister har kompletterats med examina som avlagts utomlands, men registret täcker ännu inte alla examina som avlagts utomlands. Gruppen som enbart har examen på grundnivå omfattar också de personer för vilka det saknas uppgifter om examina som avlagts utomlands.

Befolkningen efter härkomst, utbildningsnivå och kön 2018

  Inrikes född Utrikes född
Män Kvinnor Män Kvinnor
  %   %   %   %
Den 15 år fyllda befolkningen 2 104 897 100,0 2 206 820 100,0 167 149 100,0 156 819 100,0
Ingen examen efter grundskolenivån 543 599 25,8 534 085 24,2 89 228 53,4 69 241 44,2
Personer som avlagt examen efter grundskolenivån 1 561 298 74,2 1 672 735 75,8 77 921 46,6 87 578 55,8
Andra stadiet 971 637 46,2 871 079 39,5 40 879 24,5 42 929 27,4
Högre nivån totalt 589 661 28,0 801 656 36,3 37 042 22,2 44 649 28,5
Lägsta högre nivå 162 319 7,7 260 346 11,8 3 540 2,1 5 776 3,7
Lägre högskolenivå 222 587 10,6 287 024 13,0 14 407 8,6 18 005 11,5
Högre högskolenivå 181 648 8,6 234 937 10,6 15 302 9,2 18 610 11,9
Forskarutbildningsnivå 23 107 1,1 19 349 0,9 3 793 2,3 2 258 1,4

Av kvinnorna med finländsk bakgrund hade 24 procent ingen examen efter grundnivå, medan motsvarande andel för män var 26 procent. Att kvinnor hade en högre utbildningsnivå än män framgick klart när man ser till dem som avlagt examen på högre nivå. Av kvinnorna hade 36 procent en examen på högre nivå, medan motsvarande andel för män var 28 procent. Män avlade doktors- eller licentiatexamen oftare än kvinnor. Av männen hade 1,1 procent en examen på forskarutbildningsnivå och av kvinnorna 0,9 procent.

Utbildningsstrukturen hos befolkningen med utländsk bakgrund är mycket lika den som hos befolkningen med finländsk bakgrund när man ser till kön. Av kvinnorna hade 44 procent ingen examen efter grundnivå eller uppgift om examen saknades, medan motsvarande andel för män var 53 procent. Av kvinnorna hade 29 procent en examen på högre nivå och av männen 22 procent. Män med utländsk bakgrund hade oftare examina på forskarutbildningsnivå än kvinnor. Av männen hade 2,3 procent en examen på forskarutbildningsnivå och av kvinnorna 1,4 procent.

I databastabellerna beskrivs andelar och antal som avlagt examen samt granskat efter kön, åldersgrupp och område.

Befolkningen som avlagt examen efter utbildningsområde 2018, kvinnor %

Befolkningen som avlagt examen efter utbildningsområde 2018, kvinnor %

År 2018 var utbildningsområdena segregerade efter kön både bland befolkningen med finländsk och utländsk bakgrund. Traditionella mansdominerade områden var mansdominerade också när det gäller befolkningen med utländsk bakgrund, även om segregationen var mildare än bland befolkningen med finländsk bakgrund. Av befolkningen med finländsk bakgrund som avlagt examen inom teknik var 16 procent kvinnor, medan motsvarande andel för kvinnor med utländsk bakgrund var 27 procent. När det gäller befolkningen med finländsk bakgrund med examen inom hälsovård och välfärd var 87 procent kvinnor, medan motsvarande andel för kvinnor med utländsk bakgrund var 79 procent.

Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden år 2018

Befolkning enligt utbildningsnivåmätaren som baserar sig på utbildningslängden år 2018

År 2018 bodde den högst utbildade befolkningen i Nyland. Utbildningsnivåmätaren för befolkningen visar den genomsnittliga längden på den högsta utbildningen efter grundnivån per person. I Nyland hade befolkningen en utbildning efter grundnivån på i genomsnitt 4,2 år. Den näst högst utbildade befolkningen bodde i Birkaland, där befolkningen hade en utbildning på i genomsnitt 3,9 år efter grundnivån. Den lägsta utbildningsnivån fanns i Södra Savolax, där befolkningen hade en utbildning på i genomsnitt 3,2 år efter grundnivån.

År 2018 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 102 673 personer, vilket är 15 procent av åldersklassen. Av männen hade 17 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 13 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns på Åland, där 22 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Norra Karelen, Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Finland samt Norra Savolax, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån.


Källa: Utbildning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (271,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2018/vkour_2018_2019-11-05_tie_001_sv.html