Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2007

Bruttonationalprodukten ökade med 5,5 procent år 2006

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade bruttonationalproduktens volym år 2006 med 5,5 procent. Bruttonationalprodukten uppgick år 2006 till totalt 168 miljarder euro.

Alla efterfrågeposter inom samhällsekonomin ökade i fjol. Snabbast ökade exporten, där volymökningen var nästan 11 procent. Importen ökade med drygt fem procent. Konsumtionsutgifterna ökade med 2,3 procent: de privata konsumtionsutgifterna ökade med tre procent och de offentliga konsumtionsutgifterna med omkring en procent. De fasta investeringarna ökade med omkring fem procent.

Inom förädlingsnäringarna steg förädlingsvärdet med nästan tio procent från året innan, till vilket bidrog också arbetskonflikten inom pappersindustrin år 2005. Förädlingsvärdet inom trä- och pappersindustrin var ändå 15 procent större än året innan. Inom metallindustrin ökade förädlingsvärdet med något under 13 procent och inom den övriga fabriksindustrin med något under sex procent. Förädlingsvärdet inom servicenäringarna gick upp med något under fyra procent. Handeln ökade snabbast, dvs. med 6,5 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring 1997-2006, procent

Källa: Nationalräkenskaper 1997-2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 1.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2006/vtp_2006_2007-03-01_tie_001_sv.html