Material

Färdiga undersökningsmaterial

De färdigt utarbetade undersökningsmaterialen utgör en mångsidig informationsgrund för undersökning om egenskaper och utveckling i den finländska företagsverksamheten. Bl.a. följande material och kombinationer av material finns tillängliga:

Material om företag

Material om arbetsställen

  • Företagsregistrets statistikfiler om arbetsställen: Primäruppgifter om verksamheten, såsom omsättning och personal
  • Panel över arbetsställen inom industrin: Uppgifter om produktion inom industrin
  • Material om tillströmning av personal och arbetsplatser baserat på arbetsställen: Uppgifter om in- och utströmning av personal enligt start- och slutplats på arbetsställen
  • Material om personal och löner på arbetsställen/företag: Uppgifter bland annat om personalens löner, arbetserfarenhet, utbildning och ålder
  • Enkät om anläggningstillgångar och teknologi inom industrin: Återanskaffningsvärde och livslängd för anläggningstillgångar och användning av datateknik inom produktionen på arbetsställen
  • Varustatistik: Värde- och volymuppgifter om produkter och råvaror per arbetsställe

Material om personal

  • Sammanslaget arbetsgivar- och arbetstagarmaterial, det s.k. FLEED-materialet: Materialet innehåller bakgrundsuppgifter om befolkningen i arbetsför ålder som kan sammanslås med materialen om företag och arbetsställen.
  • Material om lönestruktur: Materialet innehåller detaljerade uppgifter om löntagarnas inkomster och inkomstbildning samt bakgrundsuppgifter om arbetsgivare.

Dessutom finns det vissa branschspecifika filer, t.ex. producentpriser och OECD:s STAN-databas, samt nycklar till branscher och kommunsammanslagningar.

Mera information: tutkijapalvelut@stat.fi.

Bekanta dig också med Statistikcentralens övriga företagsmaterial:

Registerbaserade statistikmaterial om personer och boende

De registerbaserade statistikmaterialen om personer och boende gör det möjligt att skapa olika skräddarskydda undersökningsmaterial.

Undersökningsmaterial kan skapas av statistikmaterial inom följande ämnesområden:

Mera information: tutkijapalvelut@stat.fi.

Intervjumaterial om befolkning och levnadsförhållanden

Av de centrala intervjumaterialen om befolkning och levnadsförhållanden har bearbetats servicematerial som Statistikcentralen erbjuder för forskningsändamål:

Mera information om dessa servicematerial finns på webbsidan för varje intervjuundersökning.