Mikromaterial

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar.

Forskartjänsterna erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Aktuellt inom forskartjänsterna

FIONA-distansanvändningssystemet och Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan är otillgängliga på grund av ett serviceavbrott fredag 17.2.2023 kl. 17:00 - måndag 20.2.2023 kl. 8:00 (11.1.2023)

Priser för forskningstjänster år 2023 (23.12.2022)

Finansministeriet har utfärdat finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2023: Finansministeriets förordning 

Den nya förordningen ändrar prissättningen av färdiga material och licenser för forskningstjänster. Prissättningen kommer att uppdateras på webbplatsen för forskartjänster i januari. Vi kommer att informera kunderna om ändringarnas konsekvenser så snart som möjligt. 

För mer information: tutkijapalvelut@stat.fi 

Priserna för Statistikcentralens distansanvändning FIONA för 2023 (29.11.2022)

Användaravgiften för Statistikcentralens distansanvändning FIONA höjs från och med 1.1.2023. För distansanvändning tas det ut både en avgift för användning av maskinpaket per projekt och en avgift per användare baserat på antalet användare. Användaravgiften var 180 euro per person 2022 och den nya användaravgiften är 250 euro per person och år. Användaravgiften grundar sig på antalet användarkonton som är öppna under faktureringsperioden. Förhöjningen av användaravgiften beror på ökade årliga underhållskostnader.

Fionas prislista

Tidpunkter för uppdatering av färdiga material har publicerats (1.7.2022)

Bekanta dig Tidpunkter för uppdatering av färdiga material 2022 (xlsx)

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 23.1.2023)

Tillägg av användare och utvidgande av materialet

  • Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar ungefär 5 veckor
  • 4 ansökningar i kö

Färdigt material

  • Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar ungefär 2,5 månader
  • 9 ansökningar i kö

Material som skräddarsys

  • Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar ungefär 3,5 månader
  • 14 ansökningar i kö

Uppgifter om dödsorsaker / material jämte identifieringsuppgifter

  • Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar ungefär 2 veckor
  • 2 ansökningar i kö

För närvarande behandlas 38 ansökningar. Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet. Antalet ansökningar i kön avser antalet färdiga ansökningar i kön.

Ansökningsprocessen för material

Ta del av materialet. Ansök om användsingstillstånd. Vi behandlar din ansökning. Vi ingår ett avtal. Vi sammanställer materialet. Vi leverar materialet.

Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.