Hypoteesi

Tieteellinen hypoteesi on tavallisesti teoriasta johdettu olettamus ilmiön toimintamekanismista, jota testataan empiirisellä aineistolla. Edellisestä on erotettava tilastollinen hypoteesi, joka on otoksen perusteella tehtävä olettamus perusjoukon jakaumasta ja tunnusluvuista. Testiteoriassa hypoteesi jataan kahtia nollahypoteesiksi (H0) ja vaihtoehtoiseksi hypoteesiksi (H1).


Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Tieteellinen hypoteesi on tavallisesti teoriasta johdettu olettamus ilmiön toimintamekanismista, jota testataan empiirisellä aineistolla. Edellisestä on erotettava tilastollinen hypoteesi, joka on otoksen perusteella tehtävä olettamus perusjoukon jakaumasta ja tunnusluvuista.


Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa