Jatkuva muuttuja

Satunnaismuuttujan katsotaan noudattavan jatkuvaa jakaumaa, jos kaikki vaihteluvälin pisteet kuuluvan jakauman arvojoukkoon. Tiukan matemaattisen määritelmän mukaan jatkuvan jakauman arvoja voidaan pilkkoa rajattomasti pienemmiksi (esim. aika: minuutti, sekunti, kymmenesosasekunti, sadasosasekunti…). Usein myös kokonaislukuarvojen muodostamaa jakaumaa pidetään jatkuvana, kun kokonaislukujen välillä ei ole katkaisupisteitä (esim. väestön määrässä yksittäisiä ihmisiä, joita ei voi jakaa, mutta esim. kotitalouden keskikoko ilmaistaan desimaaleilla).Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa