Johdettu muuttuja

Johdettu muuttuja tarkoittaa uutta muuttujaa, joka johdetaan olemassa olevan havaintoaineiston avulla, mutta jota ei voida havaita suoraan.

Esimerkkeinä tulonjaon tutkimuksessa johdetaan useita köyhyyttä tai rikkautta kuvaavia uusia muuttujia tulojen ja kotitalouden ominaisuuksien avulla. Samoin sosiaalitutkimuksessa muodostetaan monimuuttuja-menetelmien avulla erilaisia pääkomponentteja, faktoreita ym. kuvaamaan havaintoaineistoa paremmin tutkimuksen teoreettista viitekehystä.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa