Kokonaispanoksen muutos

Valtion tuottavuustilastoinnissa kokonaispanoksen muutos on Valtion liikekirjanpidon toiminnan kulut yhteensä -erän deflatoitu muutos. Henkilöstökulut, poistot ja toiminnan muut kulut deflatoidaan erillisillä kustannusindekseillä.

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastoinnissa kokonaispanoksen muutos on kansantalouden tilinpidon paikallishallintosektorin toimialoittaisen välituotekäyttö ostajanhintaan, kiinteän pääoman kuluminen ja palkansaajakorvaukset -erien volyymien summan muutos edeltävästä vuodesta.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa