Työpanoksen muutos

Valtion tuottavuustilastoinnissa työpanoksen muutos on työn määrän (henkilötyövuodet, työpäivät tai työtunnit) muutos.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa