Työn tuottavuuden muutos

Valtion tuottavuustilastoinnissa työn tuottavuus saadaan jakamalla tuotoksen volyymi-indikaattori työpanoksen volyymi-indikaattorilla.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa