Förändringar i arbetsproduktiviteten

I statens produktivitetsstatistik erhålls arbetsproduktiviteten genom att dividera produktionens volymindikator med arbetsinsatsens volymindikator.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa