Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

Kuluttajien luottamus -tilastossa selvitetään kuluttajan henkilökohtaisia näkemyksiä ja odotuksia taloudesta. Mittayksikkö on ’prosenttia kuluttajista’:

-kuluttajan oma talous nyt ja 12 kuukauden kuluttua
-Suomen talous nyt ja 12 kuukauden kuluttua
-yleinen työttömyys 12 kuukauden kuluttua
-työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt
-kuluttajahintojen muutos nyt ja 12 kuukauden kuluttua
-ajankohdan otollisuus säästämiseen, lainanottoon ja kestotavaroiden ostamiseen nyt
-kuluttajan rahatilanne nyt
-kuluttajan säästämismahdollisuudet 12 kuukauden sisällä
-kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin 12 kuukauden sisällä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa