Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Maakunta

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan.

Syyskuusta 1997 lähtien maakuntien ja niitä edustavien maakuntien liittojen alueet ovat aivan samat. Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta. Ne vastaavat myös toimialueensa alueellisesta kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaan maakunnan liittojen aluejako otetaan valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi.

Tilastoissa on suositeltavaa käyttää pääasiallisena aluejakona Euroopan yhteisön virallista NUTS-alueluokitusta. Suomen NUTS-aluejaossa Manner-Suomi ja Ahvenanmaa muodostavat NUTS 1 -aluetason ja suuralueet NUTS 2 -tason. Maakuntien tulisi vastata NUTS 3 -alueita, mutta NUTS 2021:ssä ne vastaavat maakuntajakoa ennen 1.1.2021 eli Suomen NUTS 2021 pysyy samana NUTS 2016:n kanssa. Kunnat muodostavat LAU-tason (Local Administrative Unit).

Valtioneuvosto on 26.2.1998 tekemällään päätöksellä antanut maakunnille viralliset nimet. Päätös tuli voimaan 1.3.1998.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan.

Maakuntajakoa suositellaan käytettäväksi tilastoissa läänien sijasta tai rinnalla. Syyskuusta 1997 lähtien maakuntien ja niitä edustavien maakuntien liittojen alueet ovat aivan samat.

Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta. Nykyään ne vastaavat myös toimialueensa alueellisesta kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaan maakunnan liittojen aluejako otetaan valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi.

Tilastoissa on suositeltavaa käyttää pääasiallisena aluejakona Euroopan yhteisön virallista NUTS-alueluokitusta. Suomen NUTS-aluejaossa maakunnat muodostivat NUTS 3 -tason 11.7.2003 saakka. Tuolloin hyväksytty NUTS-asetus edellyttää, että NUTS 3 -aluejako on voimassa vähintään kolme vuotta asetuksen hyväksymisestä kansallisista maakuntajakomuutoksista riippumatta. Tällä hetkellä kansallinen maakuntajako poikkeaa Punkalaitumen kunnan osalta EU:n NUTS 3 -aluejaosta. EU:n osalta NUTS 3 -jakoa tarkistetaan vuonna 2006, jolloin hyväksytyt mahdolliset muutokset tulevat voimaan vuonna 2008.

Valtioneuvosto on 26.2.1998 tekemällään päätöksellä antanut maakunnille viralliset nimet. Päätös tuli voimaan 1.3.1998.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.9.1997 - 31.12.2020

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa