Näyte

Näyte on sellainen perusjoukon osajoukko, jonka poiminnassa ei ole käytetty todennäköisyysotannan menetelmiä. Tyypillisiä näytteitä syntyy vapaasti vastattavista nettikyselyistä (itsevalikointi), kiintiöpoiminnoista, harkinnanvaraisista otannoista jne.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa