Normaalijakauma

Normaalijakauma on tilastotieteen tärkein teoreettinen jakauma, jota kutsutaan myös kellokäyräksi ennen vanhaan kaapin päällä pidetyn kellon mukaan tai Gaussin käyräksi sen kehittäjän mukaan. Normaalijakauman erityisasema tilastotieteessä johtuu mm. siitä, että monet empiiriset jakaumat ovat yksihuippuisia ja symmetrisiä.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa