Jakauma

Teoreettisessa tai empiirisessä satunnaismuuttujassa esiintyvä vaihtelu (mitattavan ominaisuuden suhteen esim. pituus, ÄO, poliittinen kanta) tuottaa mittauksissa erilaisia arvoja. Kun nämä arvot asetetaan suuruusjärjestykseen ja luokitellaan, niistä muodostuu muuttujan jakauma. Jakaumien päätyypit ovat frekvenssijakauma, jatkuvan muuttujan todennäköisyys- eli tiheysfunktio ja kumulatiivinen tiheysfunktio ja niitä voidaan esittää frekvenssitaulukkoina tai kuvioina.

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Tutkimuskohteissa esiintyvä vaihtelu mitattavan ominaisuuden suhteen (esim. pituus, ÄO , poliittinen kanta) tuottaa mittauksissa erilaisia arvoja. Kun nämä arvot asetaan suuruusjärjestykseen ja luokitellaan, niistä muodostuu muuttujan jakauma. Jakaumia voidaan esittää frekvenssitaulukkoina tai kuvioina.


Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa