Vinous

Jakauman vinoudella tarkoitetaan havaintoarvojen jakauman poikkeamista normaalijakauman symmetrisestä kuviosta esim. siten, että valtaosa aineistomassasta nojaa vasemmalle ja jakauman "häntä" ulottuu kapeana oikealle. Tämä on tyypillistä mm. monissa tulojakaumissa, joissa suurituloisten harvalukuinen joukko venyttää jakaumaa pitkänä "häntänä" oikealle, ts, jakauma on oikealle vino. Vinojen jakaumien tapauksessa tavallinen keskiarvo ei välttämättä ole soveliain keskiluku, esim. tulojakauman tapauksessa käytetään yleensä mediaanituloa, koska se kertoo tulojen suhteen järjestetyssä jakaumassa keskimmäisen tulonsaajaan tulojen määrän. Vinous on jakauman kolmas momentti.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Jakauman vinoudella tarkoitetaan havaintoarvojen jakauman poikkeamista normaalijakauman symmetrisestä kuviosta esim. siten, että valtaosa aineistomassasta nojaa vasemmalle ja jakauman "häntä" ulottuu kapeana oikealle. Näin on asianlaita mm. monissa tulojakaumissa, joissa suurituloisten harvalukuinen joukko venyttää jakaumaa pitkänä "häntänä" oikealle.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa