Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Pariton yritys

Yritys, joka on jonkin konsernin tytär- tms. yritys, mutta joka ei ole yritys- ja toimipaikkarekisterin tietokannassa tai sillä ei ole tilastovuoden vuositietoriviä. Usein parittomat yritykset ovat kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöitä, joiden toiminta on niin vähäistä tai sen laatuista, että ne eivät kuulu yritys- ja toimipaikkarekisterin kuvausalueeseen.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa