De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Udda enhet

Ett företag som är dotterbolag e.d. till en koncern, men som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets databas eller saknar rad för årsuppgift för statistikåret. Ofta är udda enheter fastighets- eller bostadsaktiebolag vars verksamhet är så småskalig eller av sådan natur att de inte hör till företags- och arbetsställeregistrets beskrivningsområde.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa