Predictive mean matching

Erityistapaus lähimmän naapurin menetelmästä. Kohdemuuttujalle suoritetaan lineaarinen regressioanalyysi käyttäen selittävinä muuttujina niitä havaintoja, joissa ei ole puuttuvia arvoja. Saadulla regressioimputoinnin mallilla ennustetaan jokaiselle havainnolle kohdemuuttujan arvo. Luovuttaja on se havainto, jonka ennustettu arvo on lähimpänä puuttuvan havainnon ennustettua arvoa. Lopuksi luovuttajan havaittu (ei ennustettu!) arvo imputoidaan.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa