Regressioanalyysi

Regressioanalyysi on yksi käytetyimmistä monimuuttujamenetelmistä, jonka avulla voi mallittaa muuttujien välisiä riippuvuusshteita. Regressioanalyysi antaa tulokseksi regressioyhtälön, joka kuvaa yhden riippuvan muuttujan ja yhden tai useamman riippumattoman muuttujan välistä tilastollista yhteyttä. Yksinkertaisimmassa tapauksessa regressioanalyysi tuottaa lineaarisen eli suoraviivaisen regressiosuoran, jota käytetään riippuvan muuttujan vaihtelun selittämiseen.





Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa