Rautatieliikenteen transito

Rautatieliikenteen transitolla tarkoitetaan kuljetusta samassa rautatievaunussa yhden valtion läpi niin, että lähtö- ja määräpaikka ovat eri maissa. Tilastokeskuksen tilastossa: Transitoliikenne Suomen kautta rautatietransitolla tarkoitetaan Suomen itärajan rautateitse ylittävien transitokuljetusten määrää.

Rautatieliikenteen transitokuljetukset ovat pääosin Suomen satamista ja Suomen satamiin kuljetettua transitotavaraa. Lisäksi rautatieliikenteen transitokuljetuksia tehdään vähäisessä määrin Suomen pohjoisten maarajojen kautta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa