Ryväsotanta

Ryväs- eli klusteriotanta on sellaiseen käytännön tutkimustilanteeseen soveltuva otantatekniikka, jossa halutaan vähentää kenttätyön kustannuksia keskittämällä tiedonkeruu alkioiden luonnollisiin yhdistelmiin eli rypäisiin, esim. kaupunginosiin, koululuokkiin jne. Se sopii myös tilanteisiin, joissa ei ole käytettävissä kunnollista otantakehikkoa ja kehikon rakentaminen vain otosrypäisiin säästää kustannuksia. Ryväsotannan haittana on kuitenkin yleensä huomattava otantavirheen kasvu.
Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Ryväs- eli klusteriotanta on sellaiseen käytännön tutkimustilanteeseen soveltuva otantatekniikka, jossa halutaan vähentää kenttätyön kustannuksia keskittämällä haastatteluja tiettyihin klustereihin, esim. kaupunginosiin, koululuokkiin jne. Se sopii myös tilanteisiin, joissa ei ole käytettävissä kunnollista otantakehikkoa ja kehikon rakentaminen vain otosklustereihin säästää kustannuksia. Klusteriotannan haittana on kuitenkin yleensä huomattava otantavirheen kasvu.

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 9.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa