Tutkinto

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilastossa tutkinnon suorittaneet ovat tilastovuonna 1.1.-31.12. ylioppilastutkinnon, kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB- tai Reifebrufung- tutkinnon), Gymnasieexamen-tutkinnon, ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneita. Peruskoulukoulutuksessa tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan peruskoulun päättötodistuksen saaneita. Tutkintoihin ei lasketa sotilasalan tutkintoja eikä ulkomailla suoritettuja tutkintoja.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Yliopistotilastossa tutkinnot ovat koko kalenterivuoden (1.1.-31.12.) tietoja. Yliopistoissa suoritettuja tutkintoja ovat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, lisensiaatintutkinnot, tohtorintutkinnot, erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot. Alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi katsotaan myös erilliset erityisopettajan ja opinto-ohjaajan opintojen suoritukset.

Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Ammatillisen koulutuksen tilastossa tutkinnoilla tarkoitetaan ammatillisen toisen asteen, opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tutkintotiedot ovat koko kalenterivuoden tietoja.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Ammattikorkeakoulutilastossa tutkinnot ovat koko kalenterivuoden (1.1.-31.12.) tietoja. Ammattikorkeakouluissa suoritettuja tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Peruskoulutilastossa peruskoulun tutkintona voidaan pitää peruskoulun päättötodistusta. Peruskoulun päättötodistus on mahdollista suorittaa peruskoulussa, lukiossa ja kansanopistossa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Väestön koulutusrakenne, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen ja Opintojen kulku -tilastoissa tutkinnon suorittaneet ovat tilastovuoden loppuun mennessä ylioppilastutkinnon, kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, Reifeprüfung- tai Gymnasie-examen-tutkinnon), ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittaneisiin luetaan myös Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa sekä ulkomailla tutkinnon suorittaneet. Tilastoihin henkilöille on valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein/viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto.

Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Rekisteriin tutkintotiedot on voitu viedä vain niille henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Tästä syystä tutkintorekisteristä puuttuvat henkilötunnusta vailla olevien henkilöiden (esim. monien ulkomaalaisten) tutkintotiedot.
Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lukiokoulutustilastossa lukiokoulutuksen tutkintoja ovat ylioppilastutkinto, kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB ja Reifeprüfung) sekä Gymnasieexamen-tutkinto.

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto, joka mittaa lukiossa saavutettuja tietoja, taitoja ja kypsyyttä.

IB-tutkinto (International Baccalaureate) on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa osassa lukioista.

EB-tutkinto (European Baccalaureate) on Eurooppa-koulujen eurooppalainen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa Helsingin eurooppalaisessa koulussa.

Reifeprüfung-tutkinto on ylioppilastutkinnon kaltainen tutkinto, jonka voi suorittaa Helsingin saksalaisessa koulussa.

Gymnasieexamen-tutkinto on lukiotutkinto, jonka voi suorittaa Ålands lyceumissa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa