De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Examen

I statistiken Studerande och examina vid läroanstalter omfattar personer som avlagt examen under statistikåret 1.1-31.12 dem som avlagt studentexamen, internationell studentexamen (IB- eller Reifeprüfung-examen), Gymnasieexamen, yrkesexamen, yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller universitetsexamen. Med studerande som avlagt examen inom grundläggande utbildning avses studerande som erhållit avgångsbetyg från grundskola. Examensuppgifterna omfattar inte militära examina och examina som avlagts utomlands.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I gymnasiestatistiken är examina i gymnasieutbildning studentexamen, internationella studentexamina (IB, EB och Reifeprüfung) samt Gymnasieexamen.

Studentexamen är avgångsexamen från gymnasiet, som mäter de kunskaper och färdigheter och den mognad som förvärvats i gymnasiet.

IB-examen (International Baccalaureate) är en internationell studentexamen som kan avläggas i några gymnasier i Finland.

EB-examen (European Baccalaureate) är Europaskolornas europeiska studentexamen som kan avläggas vid Europaskolan i Helsingfors.

Reifeprüfung-examen är en examen av samma typ som studentexamen, och den kan avläggas vid tyska skolan i Helsingfors.

Gymnasieexamen är en gymnasieexamen som kan avläggas vid Ålands lyceum.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över befolkningens utbildningsstruktur, placering efter utbildning och studiegången är personer som avlagt examen de som före utgången av studieåret har avlagt studentexamen, internationell studentexamen (IB-, Reifeprüfung- eller Gymnasieexamen), yrkesexamen, yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller universitetsexamen. Till personer som avlagt examen räknas också de som avlagt examen inom försvarsmakten, gränsbevakningsverket eller utomlands. För statistiken väljs en examen för varje person: den yrkesexamen som avlagts på den högsta utbildningsnivån/senast.

Utbildningsuppgifterna har tagits ur Statistikcentralens examensregister. Examensuppgifter har kunnat införas i registret bara för personer som har en finländsk personbeteckning. Av denna anledning omfattar examensregistret inte examensuppgifter om personer som inte har någon personbeteckning (t.ex. många utlänningar).Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I universitetsstatistiken gäller uppgifterna om examina hela kalenderåret (1.1-31.12). Examina som avläggs vid universitet är lägre och högre högskoleexamina, licentiatexamina, doktorsexamina, specialläkar-, specialtandläkar- och specialveterinärsexamina. Till de lägre högskoleexamina räknas också speciallärares och studiehandledares fristående studieprestationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I statistiken över yrkesutbildning avses med examen yrkesinriktade examina på andra stadiet, institutstadiet och det yrkesinriktade högskolestadiet samt yrkes- och specialyrkesexamina. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I yrkeshögskolestatistiken gäller uppgifterna om examina hela kalenderåret (1.1-31.12). Examina som avläggs vid yrkeshögskolorna är yrkeshögskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I grundskolstatistiken kan grundskolans avgångsbetyg betraktas som den examen som avläggs vid grundskola. Grundskolans avgångsbetyg kan avläggas i grundskola, gymnasium och folkhögskola.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa