Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2012

Nästan en fjärdedel av befolkningen bodde i hyresbostäder år 2011

Enligt Statistikcentralens uppgifter bodde 24 procent av befolkningen i hyresbostäder i slutet av år 2011. Antalet personer som bor i hyresbostäder har minskat med omkring 50 000 sedan 2005. Samtidigt bor allt fler ensamboende i ägar- och hyresbostäder. Från året innan ökade totalantalet permanent bebodda hyresbostäder med omkring 5 000, vilket delvis berodde på det ökade byggandet av statligt stödda hyresbostäder under åren 2009–2010.

Hyresbostäder och invånare 1990–2011

Hyresbostäder och invånare 1990–2011

I slutet av år 2011 var antalet permanent bebodda hyresbostäder totalt omkring 777 000, varav 47 procent var arava- eller räntestödshyresbostäder. Andelen arava- och räntestödshyresbostäder av alla permanent bebodda hyresbostäder minskade något från året innan, eftersom de bostäder som befriats från begränsningar samt det statligt stödda hyresbostadsbyggandet med s.k. kort räntestöd ökade det övriga hyresbostadsbeståndet. I det statligt stödda bostadsbyggandet med kort räntestöd under åren 2009–2010 är hyran och valet av invånare inte begränsat som i det övriga statligt stödda hyrebostadsbyggandet.


Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2011/01/asas_2011_01_2012-10-24_tie_002_sv.html