Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

Näringsgren 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3* 2011/4* 2011*
A Jordbruk och skuksbruk 118,9 119,2 118,5 119,7 121,0 121,6 122,4 121,2
Timavlönade 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7 121,2 119,6
Månadsavlönade 119,0 120,0 118,8 120,3 122,1 122,5 123,0 122,0
C Tillverkning 116,7 118,7 116,9 118,4 119,2 119,6 122,2 119,9
Timavlönade 115,9 118,2 116,1 117,4 118,1 118,4 121,2 118,8
Månadsavlönade 117,7 119,2 117,9 119,6 120,5 121,0 123,3 121,1
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 122,3 123,5 122,0 123,8 125,5 125,9 126,3 125,4
Timavlönade 120,8 121,5 120,3 121,7 123,5 123,7 124,3 123,3
Månadsavlönade 123,8 125,4 123,5 125,6 127,4 127,9 128,2 127,3
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 116,4 114,9 116,6 115,3 117,3 118,3 118,7 117,4
Timavlönade 115,6 113,5 115,9 113,8 116,0 117,0 117,5 116,1
Månadsavlönade 118,6 118,4 118,4 119,0 120,8 121,6 121,8 120,8
16 Tillverkning av trä 119,1 120,8 119,1 121,4 122,1 122,6 124,5 122,6
Timavlönade 117,2 119,5 117,3 120,1 120,6 120,9 123,4 121,2
Månadsavlönade 123,5 124,2 123,5 124,5 125,9 126,8 127,1 126,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,9 118,3 117,8 118,2 120,6 121,1 121,7 120,4
Timavlönade 116,3 116,8 116,1 116,4 118,6 118,8 119,4 118,3
Månadsavlönade 121,4 121,5 121,3 121,9 124,9 125,9 126,4 124,8
19-22 Kemisk industri 118,5 119,1 118,0 119,3 121,5 122,8 123,2 121,7
Timavlönade 115,5 116,5 115,1 116,6 118,6 119,9 120,4 118,9
Månadsavlönade 122,0 122,3 121,5 122,7 125,0 126,2 126,7 125,1
23 Tillverkning av mineralprodukter 121,5 122,5 121,2 122,8 125,2 125,9 126,4 125,1
Timavlönade 121,9 123,2 121,6 123,3 125,7 126,3 126,8 125,5
Månadsavlönade 120,4 120,8 120,2 121,5 123,9 124,9 125,4 123,9
24-30 Metallindustri 114,5 117,4 115,1 116,7 116,7 117,0 120,9 117,8
Timavlönade 113,9 117,8 114,6 116,0 115,5 115,8 120,5 116,9
Månadsavlönade 115,0 117,1 115,5 117,4 117,7 118,0 121,3 118,6
24 Metalframställning timavlönade 112,2 116,8 113,0 114,5 113,7 113,9 118,6 115,2
25 Metalvarorpr. timavlönade 115,9 120,3 116,7 118,1 117,4 117,6 122,5 118,9
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 114,5 118,5 115,1 116,4 115,8 116,0 120,8 117,3
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 113,1 116,5 114,0 115,1 115,1 115,4 120,1 116,4
31 Tillverkning av möbler 117,1 118,1 117,1 119,2 119,9 120,1 121,0 120,0
Timavlönade 116,8 117,8 116,7 119,1 119,8 119,9 120,6 119,8
Månadsavlönade 118,7 119,8 118,8 120,1 120,3 121,1 122,8 121,1
D El- gas- och värme försörjning 119,0 119,5 118,9 120,1 120,6 122,7 123,9 121,9
Timavlönade 112,7 113,6 112,9 113,7 113,4 115,3 116,5 114,7
Månadsavlönade 121,9 122,1 121,6 123,0 123,9 126,1 127,2 125,1
E Vattenförsöjn. och avfall 125,3 126,3 125,1 126,7 127,9 128,3 129,2 128,0
Timavlönade 115,8 116,5 115,7 116,9 118,5 119,4 119,4 118,6
Månadsavlönade 126,3 127,4 126,1 127,8 128,9 129,3 130,3 129,1
F Byggverksamhet 121,5 123,1 121,7 123,4 125,1 125,5 126,6 125,2
Timavlönade 119,9 121,8 120,4 122,1 123,5 123,6 125,1 123,5
Månadsavlönade 125,2 126,0 124,8 126,4 128,8 130,1 130,4 128,9
G Handel 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5 124,3 122,8
Timavlönade 117,7 120,1 117,9 120,3 121,0 121,5 124,7 121,9
Månadsavlönade 118,4 120,0 118,3 120,4 123,2 123,5 124,3 122,9
45 Motorfordonshandel och service 114,6 116,7 114,9 117,0 117,8 118,3 121,3 118,6
Timavlönade 117,8 120,2 118,0 120,5 121,1 121,6 124,8 122,0
Månadsavlönade 113,5 115,5 113,8 115,8 116,6 117,1 120,0 117,4
46-47 Parti och detaljhandel 119,1 120,6 118,9 121,0 124,1 124,4 124,9 123,6
H Transport och magasinering 122,4 123,1 122,5 123,6 124,7 124,8 126,3 124,9
Timavlönade 122,5 123,0 122,7 123,5 124,5 124,5 126,1 124,6
Månadsavlönade 122,2 123,2 122,3 123,7 124,8 125,2 126,6 125,1
49-51 Transport 123,2 124,3 123,2 124,7 125,9 126,1 127,3 126,0
Timavlönade 124,7 125,8 124,5 126,2 127,2 127,4 128,6 127,3
Månadsavlönade 121,4 122,4 121,7 122,9 124,3 124,6 125,8 124,4
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,3 122,5 122,6 123,1 124,4 124,3 125,4 124,3
Timavlönade 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8 121,4 121,5
Månadsavlönade 122,6 123,3 122,4 123,8 124,6 125,1 126,3 124,9
I Hotell och restaurang 117,6 118,1 117,2 118,4 121,1 121,3 121,5 120,6
J Information och kommunikation 119,9 121,3 119,8 122,0 122,6 123,0 125,6 123,3
61 Telekommunikation 123,7 125,7 123,7 126,0 126,2 126,8 129,8 127,2
Timavlönade 122,3 124,0 122,5 124,0 123,5 125,8 127,2 125,1
Månadsavlönade 123,9 125,9 123,9 126,3 126,7 126,9 130,2 127,5
62-63 IT- och informationstjänster 118,6 120,0 118,8 120,9 121,2 121,4 124,7 122,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 125,7 127,4 125,4 127,7 128,7 129,7 132,4 129,6
64,66 Finansförmedling 125,9 127,5 125,6 127,8 128,5 129,8 132,2 129,6
65 Försäkring 125,2 126,9 125,0 127,3 129,1 129,4 132,9 129,7
L Fastighetsverksamhet 128,0 129,9 127,8 131,9 133,9 134,3 134,9 133,7
M Juridik, ekonomi och vetenskap 119,2 120,3 119,4 121,2 122,0 122,3 124,6 122,5
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 121,8 123,3 122,0 124,2 124,6 124,9 128,3 125,5
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 119,7 120,8 119,8 121,7 122,5 122,8 125,0 123,0
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 119,6 120,3 119,4 121,6 122,6 122,9 123,5 122,7
Timavlönade 115,9 116,1 115,8 117,8 118,2 118,3 118,9 118,3
Månadsavlönade 121,3 122,2 121,0 123,3 124,5 124,9 125,6 124,6
O Offentlig förvaltning, försvar 123,6 124,5 123,3 125,4 126,9 127,5 128,0 127,0
841 Offentlig förvaltning 123,8 124,7 123,5 125,5 127,0 127,7 127,9 127,0
842 Offentliga tjänster 123,3 124,1 123,0 125,2 126,6 127,1 127,3 126,5
P Utbildning 121,3 121,9 121,3 122,2 124,1 124,8 124,9 124,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 120,6 121,3 120,4 121,7 123,3 124,3 124,4 123,4
86 Hälso- och sjukvård 120,9 121,7 120,8 122,1 123,8 124,7 124,8 123,8
87-88 Sociala tjänster 120,1 120,8 119,9 121,2 122,6 123,8 123,9 122,9
R Kultur, nöje och fritid 117,0 117,9 117,0 118,3 119,9 120,4 121,1 119,9
S Annan serviceverksamhet 119,6 120,2 119,3 120,4 122,0 123,2 123,5 122,3
9491 Religiösa samfundt 117,7 118,0 117,3 118,2 119,6 121,0 121,3 120,0

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/04/ati_2011_04_2012-02-03_tau_005_sv.html