Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.2.2019

Löntagarnas löner steg med 2,2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 2,2 procent i genomsnitt under fjärde kvartalet år 2018 då man jämför med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 0,8 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2018/4, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från oktober-december 2017 till motsvarande period år 2018 med 2,3 procent inom den privata sektorn, med 2,3 procent inom staten och med 1,7 procent i kommunerna.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2018 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 1,8 procent och reallönerna steg med 0,7 procent.


Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 6.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/04/ati_2018_04_2019-02-06_tie_001_sv.html