Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.2.2022

Löntagarnas reallöner sjönk med 1,1 procent under oktober-december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,3 procent under oktober-december 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna sjönk med 1,1 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2021/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2021/4, årsförändringar i procent

Heltidsanställda löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från oktober-december 2020 till motsvarande period år 2021 med 2,4 procent inom den privata sektorn, med 2,3 procent inom staten och med 2,1 procent inom kommunsektorn.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2021 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 2,3 procent och reallönerna steg med 0,1 procent.


Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tapio 029 551 3429, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (435,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 4.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/04/ati_2021_04_2022-02-04_tie_001_sv.html