Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2019

Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018

Enligt Statistikcentralen studerade nästan alla studerande som hösten 2018 var i gymnasieutbildning engelska som främmande språk. Också största delen av de studerande inom yrkesutbildning, 94 procent, studerade engelska. Nittiotvå procent av de studerande i gymnasieutbildning och 86 procent av de studerande inom yrkesutbildning läste svenska. Av de studerande inom gymnasieutbildning studerade 61 procent två språk och 38 procent tre eller fler språk.

Antal språk som läses av studerande inom gymnasie- och yrkesutbildning 2018

Antal främmande språk Gymnasieutbildning Andel av de studerande % Yrkesutbildning Andel av de studerande %
0 0 0,0 7 264 5,6
1 1 435 1,4 5 506 4,3
2 62 954 60,6 111 872 86,7
3 32 651 31,4 3 830 3,0
4 5 934 5,7 480 0,4
5 732 0,7 50 0,0
6 114 0,1 4 0,0
Studerande totalt 103 820 100 129 006 100

Av de studerande inom yrkesutbildning var andelen studerande som läste två språk 87 procent. Tre procent av de studerande inom yrkesutbildning läste tre eller fler språk.

Språk som läses av studerande inom gymnasie- och yrkesutbildning 2018

Studerat språk Gymnasieutbildning Andel av de studerande % Yrkesutbildning Andel av de studerande %
Engelska 103 442 99,6 120 814 93,6
Svenska 95 046 91,5 111 491 86,4
Finska 6 703 6,5 5 983 4,6
Franska 9 792 9,4 778 0,6
Tyska 16 239 15,6 717 0,6
Ryska 5 535 5,3 1 524 1,2
Spanska 14 113 13,6 1 314 1,0
Italienska 867 0,8 29 0,0
Samiska 32 0,0 3 0,0
Latin 631 0,6 4 0,0
Annat språk 976 0,9 277 0,2
Studerande totalt 103 820 . 129 006 .

Inom gymnasieutbildning har ordningsföljden för de fem mest studerade språken varit oförändrad från år 2014 till år 2018 (se tabellbilagor). De mest lästa språken är engelska, svenska, tyska, spanska och franska. År 2014 läste de studerande inom gymnasieutbildning i allmänhet två språk och situationen är densamma år 2018. Andelen studerande som läser tre eller fler språk har minskat med omkring tre procentenheter jämfört med år 2014.

Inom yrkesutbildning har de mest lästa språken från och med år 2014 varit engelska och svenska. Också inom yrkesutbildning läses i allmänhet två språk.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval inom utbildning på andra stadiet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2018/01/ava_2018_01_2019-12-18_tie_001_sv.html