Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2011

Energipriserna steg

Enligt Statistikcentralen har ökningen av priserna på inhemska bränslen som används för värmeproduktion varit mindre än på importerade bränslen. En ökning av punktskatterna och av priserna på fossila bränslen har höjt energipriserna särskilt i värmeproduktionen och trafiken.

Energipriser i värmeproduktionen i mars 2011

Korrigerad 7.9.2011. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 23.
Energikällä 2) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 23 %) 109,1 47,9
Stenkol (moms. 0 %) 31,6 98,3
Naturgas (moms. 0 %) 39,3 37,3
Skogflis (moms. 0 %) 18,5 -0,7
Träpellet (moms. 23 %) 52,8 1) 1,8
Hushållsel, K2 ( moms. 23 %) 152,3 18,2
1) Pris i maj
2) Priserna inkluderar punktskatter.

Priserna på trafikbränslen överskred i maj 2011 rekordpriserna från sommaren 2008. Särskilt steg konsumentpriset på lätt brännolja. Priset på lätt brännolja steg vid årsskiftet på grund av en ökning av punktskatten. Priset på lätt brännolja var i början av året över 50 procent högre än året innan. Priset på hushållsel visade i början av året en ökning på omkring 20 procent.

Priset på frästorv som används i värmeproduktionen var under årets första kvartal 20,1 procent högre än under motsvarande period år 2010. Priset steg främst på grund av en ny energiskatt. Priset på skogsflis sjönk med 0,7 procent jämfört med året innan. Priset på konsumentpelletar var 1,8 procent högre i maj än under motsvarande period året innan.

Priset på stenkol som används i den separata värmeproduktionen var nästan 100 % högre i mars än året innan. I samproduktionen av el och värme var prisstegringen mindre för stenkol på grund av punktskatterna. Punktskatterna höjde också priset på naturgas med närmare 40 procent.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2011/01/ehi_2011_01_2011-06-22_tie_001_sv.html