Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2011

Energipriserna steg

Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning under andra kvartalet i år. Särskilt steg konsumentpriset på lätt brännolja, som var dyrare än någonsin tidigare. Priserna på inhemska bränslen steg mindre än priserna på fossila importbränslen.

Energipriser i värmeproduktionen i juni 2011

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Stenkol (moms. 0 %) 30,52 72,7
Naturgas (moms. 0 %) 42,71 39,8
Skogflis (moms.0 %) 18,72 2,7
Frästorv,(moms.0 %) 12,70 22,2
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från andra kvartalet.

Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i juni 2011

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 23 %) 106,56 33,5
Hushållsel, K2 ( moms. 23 %) 154,0 17,9
Träpellet (moms. 23 %) 52,6 0,2
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 23 %) 65,59 12,6
1) Priset på träpelletar från augusti och priset på fjärrvärme från juli.

Priserna på trafikbränslen ökade under andra kvartalet. Motorbensin var 9,4 procent och dieselolja 18,5 procent dyrare i juni än året innan. Konsumentpriset på lätt brännolja var under andra kvartalet dyrare än någonsin tidigare. Priset på hushållsel visade en ökning på omkring 20 procent, medan ökningen av priset på el inom medelstor industri var mindre. Priserna på den nordiska elbörsen sjönk under andra kvartalet till en lägre nivå än året innan, men Finlands områdespris var högre än i fjol. Priset på el sjönk tack vare förbättrade vattenreserver i Norge och Sverige.

Priset på frästorv som används i värmeproduktionen var under årets andra kvartal 22 procent högre än året innan. Utan punktskattens andel steg priset på frästorv med 3,9 procent på årsnivå. Punktskatteänd-ringen vid årsskiftet bidrog i betydande grad till ökningen av energipriserna. Priset på skogsflis steg med 2,7 procent. Priset på stenkol som används i den separata värmeproduktionen var i juni över 70 procent och priset på naturgas nästan 40 procent högre än året innan. Priset på konsumentpelletar var 0,2 procent högre i augusti än under motsvarande period året innan.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (325,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2011/02/ehi_2011_02_2011-09-22_tie_001_sv.html