Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2011

Energipriserna fortsatte att stiga

Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning betydligt under tredje kvartalet i år. Mest steg priserna på uppvärmningsbränslen. Priset på stenkol steg med över 70 procent och priset på naturgas med nästan 40 procent. Priserna på inhemska bränslen stegmindre än priserna på fossila importbränslen.

Energipriser i värmeproduktionen i september 2011

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 30,91 71,8
Naturgas (moms. 0 %) 44,60 39,3
Skogflis (moms.0 %) 18,27 1,1
Frästorv,(moms.0 %) 12,53 22,7
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från andra kvartalet.
2) Preliminärt pris.

Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2011

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 23 %) 106,8 35,7
Hushållsel, K2 ( moms. 23 %) 155,3 14,8
Träpellet (moms. 23 %) 54,7 4,1
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 23 %) 65,59 12,6
1) Priset på träpelletar från i november och priset på fjärrvärme från juli.

Motorbensin var i genomsnitt 10 procent och dieselolja i genomsnitt nästan 20 procent dyrare under tredje kvartalet än året innan. Konsumentpriset på el steg i genomsnitt med omkring 14–18 procent beroende på tariff. Priserna på elbörsen sjönk betydligt, men det återspeglades inte i konsumentpriserna på el. Systempriset på den nordiska elbörsen var över 20 procent lägre än året innan. Finlands områdespris var något under 10 procent lägre jämfört med året innan. Priset på el sjönk tack vare förbättrade vattenreserver i Norge och Sverige. I Finland var vattenreserverna mindre än i genomsnitt under tredje kvartalet.

Priset på frästorv som används i värmeproduktionen var under årets tredje kvartal 23 procent högre än året innan. Utan punktskattens andel steg priset på frästorv med 4 procent på årsnivå. Punktskatteändringen vid årsskiftet bidrog i betydande grad till ökningen av energipriserna. Priset på stenkol som används i den separata värmeproduktionen var över 70 procent och priset på naturgas nästan 40 procent högre än året innan. Priset på skogsflis steg med 1,1 procent jämfört med året innan. Priset på konsumentpelletar var fyra procent högre i november än under motsvarande period året innan.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (325,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2011/03/ehi_2011_03_2011-12-15_tie_001_sv.html