Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2012

Energipriserna fortsatte att stiga

Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning under sista kvartalet 2011. Mest steg priserna på uppvärmningsbränslen. Priset på stenkol steg med över 70 procent och priset på naturgas med nästan 40 procent. Priserna på inhemska bränslen steg mindre än priserna på fossila importbränslen.

Energipriser i värmeproduktionen i december 2011

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 31,97 73,4
Naturgas (moms. 0 %) 44,64 39,9
Skogflis (moms.0 %) 18,52 1,3
Frästorv,(moms.0 %) 12,83 21,5
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från färde kvartalet.
2) Preliminärt pris.

Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2011

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 23 %) 109,1 18,2
Hushållsel, K2 ( moms. 23 %) 154,2 11,8
Träpellet (moms. 23 %) 54,7 4,1
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 23 %) 68,6 6,8
1) Priset på träpelletar från i november 2011 och priset på fjärrvärme från januari 2012

Motorbensin var i genomsnitt 9 procent dyrare på årsnivå, dieselolja i genomsnitt 20 procent dyrare och lätt brännolja nästan 38 procent dyrare år 2011 än året innan. Konsumentpriset på el steg med omkring 14–19 procent i genomsnitt på årsnivå, beroende på tariffgrupp. Systempriset på den nordiska elbörsen och Finlands områdespris var mer än tio procent billigare år 2011 än året innan. Till ett billigare elpris bidrog förbättrade vattenreserver i Norge och Sverige. I Finland var vattenreserverna mindre än i genomsnitt under hela året.

Priset på frästorv som används i värmeproduktionen var under årets sista kvartal 22 procent högre än året innan. Priset på frästorv, utan punktskattens andel, steg med 4 procent på årsnivå under sista kvartalet. Priset på stenkol som används i den separata värmeproduktionen var över 70 procent och priset på naturgas nästan 40 procent högre än året innan. Priset på skogsflis steg med 1,3 procent från året innan. Konsumentpriset på fjärrvärme var i januari i genomsnitt 4–8 procent dyrare än året innan.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2011/04/ehi_2011_04_2012-03-20_tie_001_sv.html