Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2013

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 28,06 -3,2
Naturgas (moms. 0 %) 45,31 -0,8
Skogflis (moms. 0 %) 20,95 7,5
Frästorv, (moms. 0 %) 18,24 19,1
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från fjärde kvartalet
2) Preliminärt pris

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2013/04/ehi_2013_04_2014-03-20_tau_002_sv.html