Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2014

Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt

Priserna på fossila bränslen och el fortsatte sjunka under årets tredje kvartal. Enligt Statistikcentralens uppgifter steg däremot priserna på inhemska bränslen något jämfört med motsvarande period året innan.

Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

 Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

De nordiska vattenreserverna låg något under den genomsnittliga nivån under tredje kvartalet. Systempriset som härletts utgående från köp- och säljbud på den nordiska elbörsen var omkring 11 procent lägre än året innan. På grund av begränsningarna för överföring av el var Finlands områdespris 10-30 procent högre än systempriset, men dock i genomsnitt 11 procent lägre än året innan. Priserna för småkonsumenter av el sjönk med ungefär en procent. Priserna för företags- och samfundskunder sjönk bland mindre konsumenter med ungefär 3 procent och bland större med nästan 6 procent.

Priset på naturgas som används inom värmeproduktionen sjönk med nästan 3 procent och priset på stenkol med omkring en procent, medan priserna på frästorv och skogsflis steg med drygt en procent från året innan. Priset på träpellets för konsumentbruk steg med omkring 10 procent.

Priserna på motorbensin och dieselolja sjönk med 2–3 procent i slutet av tredje kvartalet. Priset på lätt brännolja sjönk med nästan 7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Prisnedgången på bränslen har påverkats av att världsmarknadspriset på råolja har gått ned, vilket i sin tur har sänkt priset också på råoljan som importeras till Finland.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (362,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2014/03/ehi_2014_03_2014-12-17_tie_001_sv.html