Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i juni 2017

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 81,9 0,9
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 121,9 4,6
Träpellet (moms. 24 %) 56 -2,6
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 78,28 1,5
1) Priset på träpellet är från maj 2017 och fjärvärme januari 2017.
2) Källor: Energimyndigheten, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i juni 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2017/02/ehi_2017_02_2017-09-07_tau_003_sv.html