Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2017

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 39,11 5,3
Naturgas (moms. 0 %) 46,49 8,8
Skogflis (moms. 0 %) 20,58 -1,3
Frästorv, (moms. 0 %) 14,80 -2,5
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2017/04/ehi_2017_04_2018-03-13_tau_002_sv.html