Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2017

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 91,8 4,3
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 123,5 3,4
Träpellet (moms. 24 %) 57 -0,5
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 78,64 0,5
1) Priset på träpellet är från november 2017 och fjärvärme januari 2018.
2) Källor: Energimyndigheten, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2017/04/ehi_2017_04_2018-03-13_tau_003_sv.html