Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i mars 2018

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 40,26 1,2
Naturgas (moms. 0 %) 49,57 9,0
Skogflis (moms. 0 %) 20,43 -1,4
Frästorv, (moms. 0 %) 14,82 -1,1
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/01/ehi_2018_01_2018-06-12_tau_002_sv.html