Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i mars 2018

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 90,9 4,5
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 125,5 1,0
Träpellet (moms. 24 %) 56 -1,6
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 78,64 0,5
1) Priset på träpellet är från februari 2018 och fjärvärme januari 2018.
2) Källor: Energimyndigheten, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/01/ehi_2018_01_2018-06-12_tau_003_sv.html