Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i juni 2018

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 102 24,5
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 122,8 0,7
Träpellet (moms. 24 %) 57 1,8
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 78,64 0,5
1) Priset på träpellet är från maj 2018 och fjärvärme januari 2018.
2) Källor: Energimyndigheten, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i juni 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/02/ehi_2018_02_2018-09-12_tau_003_sv.html